Filterväljaren

Vanligaste problemen är synliga! Gör en ordentlig analys så man får allt svart på vitt.

Nio av tio vattenfilter köps för att lösa synliga vattenproblem:

1. Bruna/svarta beläggningar som biter fast på sanitet, porslin, dusch etc består av järn & mangan. Ofta i kombination med lukt av svavelväte.

2. Vita sträva beläggningar på diskbänk, diskmaskin, dusch etc, består av kalk (hårt vatten).

3. Gröna beläggningar eller grönt hår (koppar) orsakas av aggressivt vatten. Oftast lågt pH och låg alkalinitet, men kan vara andra faktorer såsom nitrat, sulfat, salter etc.

4. Gulfärgat (men inte grumligt) vatten (humus som normalt varierar med nederbörden).

Exakta halterna av järn, mangan, kalk, kolsyra eller humus har i praktiken mindre betydelse. Orsakar dessa ämnen synliga beläggningar så är halterna uppenbart för höga. En vattenanalys visar de exakta halterna vid provtillfället. Egna iakttagelser visar verkligheten under en längre tid.

Vid nya eller okända vattentäkter bör man alltid göra en vattenanalys! En kemisk-fysikalisk analys avslöjar även en rad osynliga ämnen som kan renas med våra andra filter. Om en analysrapport redan finns så kontakta oss för rådgivning.Din varukorg är tom!